DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GTVT ĐỒNG NAI
STTTên thủ tụcXem
1Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.
2Đổi GPLX mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995.
3Đổi GPLX do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995
4Đổi GPLX Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.
5Đổi gplx hoặc bằng lái xe của nước ngoài.
6Đổi gplx hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.
7Cấp Giấy phép xe tập lái
8Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
9Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế
10Cấp mới Giấy phép lái xe
11Cấp lại Giấy phép lái xe
12Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
13Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
14Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô.
15Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
16Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý.
17Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến
18Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất.
19Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng.
20Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn.
21Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.
22Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện.
23Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.
24Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.
25Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải áp dụng cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã
26Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do thay đổi nội dung của Giấy phép
27Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do hết hạn Giấy phép
28Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bị mất hoặc hư hỏng
29Thủ tục cấp phù hiệu cho xe Nội bộ
30Cấp lại phù hiệu cho xe Nội bộ
31Thủ tục cấp phù hiệu xe Trung chuyển
32Cấp lại phù hiệu xe Trung chuyển.
33Thủ tục Công bố và công bố lại bến xe khách vào hoạt động
34Thủ tục Công bố và công bố lại (theo thẩm quyền) Trạm dừng nghỉ vào hoạt động
35Thủ tục cấp phù hiệu xe Taxi
36Thủ tục cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định
37Thủ tục cấp phù hiệu xe buýt
38Thủ tục cấp phù hiệu xe hợp đồng
39Thủ tục cấp phù hiệu xe Container
40Thủ tục cấp phù hiệu xe tải
41Thủ tục cấp phù hiệu xe đầu kéo
42Thủ tục cấp biển hiệu xe du lịch
43Thủ tục Cấp giấy phép liên vận Campuchia – Lào – Việt
44Thủ tục cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt-Lào
45Câp giấy phép liên vận Việt-Kampuchia
46Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
47Cấp phép thi công xây dựng các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác
48Gia hạn chấp thuận xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác
49Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
50Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đố với quốc lộ đang khai thác
51Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
52Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
53Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
54Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn,tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý
55Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác
56. Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác
57Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác
58Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
59Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
60Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật
61Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác
62Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.
63Cấp lại giấy chứng nhậnđăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng
64Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.
65Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.
66Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.
67Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
68Công bố lại cảng thủy nội địa (không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
69Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa.
70Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa (không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài)
71Ý kiến chấp thuận xây dựng kè trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng.
72Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi dùng để chở khách và xe ô tô
73Cho ý kiến xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
74Phương án đảm bảo ATGT trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
75Công bố hạn chế giao thông thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
76Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam.
77Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (TKCS) đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
78Tham gia ý kiến về Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đối với các dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
79Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình giao thông đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
80Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
81Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đối với dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước
82Thủ tục tiếp dân
83Thủ tục xử lý đơn, thư
84Thủ tục giải quyết tố cáo.
85Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần đầu
86Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần 2)
87Thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy.
88Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường huyện, thị, thành phố.
89Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đối vời đường huyện, thị, thành phố quản lý).
90Cấp phép thi công nút giao dấu nối vào các tuyến đường huyện, thị, thành phố.
91Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến đường huyện, thị, thành phố.
92Thủ tục Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến đường huyện, thị, thành phố.
93Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào các tuyến đường tỉnh.