THÔNG BÁO BIỂU TRƯNG (LOGO) CỦA XE TAXI, MÀU SƠN CỦA XE TAXI

Thông báo số: 12_2020_taxi_nam_thang.pdf Kèm file PDF
Thông báo số: 01_2019_DONG_THUY Kèm file PDF
Thông báo số: 01_280907CNDN Kèm file PDF
Thông báo số: 01_02052019 Kèm file PDF
Thông báo số: 02_2018_VTSG_DKMSBT Kèm file PDF
Thông báo số: 08_2016_DK_LG Kèm file PDF
Thông báo số: 10.17_CV.CN1-TL Kèm file PDF
Thông báo số: 16_TXLT Kèm file PDF
Thông báo số: 00050CV-OPEN99 Kèm file PDF
Thông báo số: 94_DKMS_VNS_2015 Kèm file PDF
Thông báo số: 02_2018_VTSG_DKMSBT Kèm file PDF
Thông báo số: 02_DKMS_LTDN Kèm file PDF
Thông báo số: 001_2019_DKLG_CTY_TTP Kèm file PDF

Điện thoại đường dây nóng
PHÒNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN & VẬN TẢI
02513847532