Ngôn ngữ

Quản lý hợp đồng vận tải

Bảng: Hành trình  In ra  Xuất ra Excel  Xuất ra Word  

 Tìm kiếm
    
Thêm mới
Mã lộ trình (*)
Tên đơn vị (*)
Khởi hành (*)
Lộ trình (*)
Điểm đón (*)
Điểm trả (*)
Điểm kết thúc (*)
Ngày khởi hành (*)
Ngày kết thúc (*)
Số lượng khách (*)
Biển số (*)
  
x27e4dZdXX
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
P. An Bình
P. An Bình --> P. Tam Hiệp
P. An Bình
P. Tam Hiệp
P. Bình Đa
18/10/2015
18/10/2015
45
 
XemChép
fNw5kwhyrp
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
KCN Biên Hòa 2
KCN Biên Hòa 2 --> Vũng Tàu
KCN Biên Hòa 2
KCN Biên Hòa 2
KCN Biên Hòa 2
18/10/2015
18/10/2015
680
 
XemChép
2mYf7NaY8q
HTX DVVT Đồng Tiến
P.Long Bình(BH)
Long Bình(BH)--> Tân Hiệp(Kiên Giang)
Long Bình(BH)
Long Bình(BH)
Long Bình(Biên Hòa)
12/10/2015
13/10/2015
27
 
XemChép
weOkWQYS1x
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
Biên Hòa
Biên Hòa - Vũng Tàu
KCN 2
Vũng Tàu
KCN 2
18/10/2015
18/10/2015
225
 
XemChép
d1qdYc3m4a
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Bình Triệu
Biên Hòa
Bình Triệu
Bình Triệu
13/10/2015
13/10/2015
16
 
XemChép
5YcnkO6OPm
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa - TPHCM
Biên Hòa
TPHCM
Biên Hòa
13/10/2015
13/10/2015
60B.01538 (16CN)
 
XemChép
WQhNsQ68rx
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến TPHCM
Biên Hòa
Biên Hòa
TPHCM
13/10/2015
13/10/2015
60B.01895 (16CN)
 
XemChép
c2gnpkX49p
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Thủ Đức
Biên Hòa
Biên Hòa
Thủ Đức
13/10/2015
13/10/2015
60B.02102 (29CN)
 
XemChép
y27yXt5h1f
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Long Khánh
Biên Hòa
Long Khánh
Long Khánh
13/10/2015
13/10/2015
60M.4242 (16CN)
 
XemChép
j8YSn29df7
HTX DVVT Đồng Tiến
Biên Hòa
Biên Hòa-->Trảng Bom và ngược lại
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
17/10/2015
17/10/2015
46
 
XemChép
RS6cSQRScb
HTX DVVT Đồng Tiến
Biên Hoà
Biên Hòa-->Đồng Tháp
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
18/10/2015
19/10/2015
15
 
XemChép
rcn9rN5ezj
HTX DVVT Đồng Tiến
Biên Hoà
Biên Hòa--> Sông Ray
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
Zt7kkaRf2y
HTX DVVT Đồng Tiến
Thống Nhất
Thống Nhất-->TP HCM
Thống Nhất
Thống Nhất
Thống Nhất
18/10/2015
18/10/2015
16
 
XemChép
gxd763x28n
HTX DVVT Đồng Tiến
Trị An
Trị An-->TP HCM
Trị An
Trị An
Trị An
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
8p7NkYfMyO
HTX DVVT Đồng Tiến
Trị An
Trị An --> TP HCM
Vĩnh Lộc
Vĩnh Lộc
Trị An
18/10/2015
18/10/2015
16
 
XemChép
wprMMk5twg
HTX DVVT Đồng Tiến
Biên Hòa
Biên Hòa-->Xuân Lộc
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
18/10/2015
18/10/2015
16
 
XemChép
mkh6yb7R5s
HTX DVVT Đồng Tiến
Biên Hoà
TP Biên Hòa--> Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
5eWOrQQgkq
HTX DVVT Đồng Tiến
Biên Hoà
Biên Hòa-->Long thành
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
tXTN6r57k5
HTX DVVT Đồng Tiến
Long Khánh
Long Khánh--> Tây Ninh
Long Khánh
Long Khánh
Long Khánh
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
rtf2g9aRRQ
HTX DVVT Đồng Tiến
Long Khánh
Long Khánh--> TX Long Khánh
Long Khánh
Long Khánh
Long Khánh
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
WeQM2WhXNt
HTX DVVT Quyết Thắng
Vĩnh Cửu
Vĩnh Cửu đến Vĩnh An
Vĩnh Cửu
Vĩnh An
Vĩnh An
13/10/2015
13/10/2015
45CN(60P.0675)
 
XemChép
nb7YQMdMrq
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến TPHCM
Biên Hòa
TPHCM
TPHCM
13/10/2015
13/10/2015
16CN(60B00864)
 
XemChép
9pc48g4kdO
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Nhơn Trạch
Biên Hòa
Nhơn Trạch
Nhơn Trạch
13/10/2015
13/10/2015
29CN(60S.3419)
 
XemChép
6spMQ8Zzzn
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Bình Dương
Biên Hòa
Bình Dương
Bình Dương
13/10/2015
13/10/2015
29CN(60S.3419)
 
XemChép
dxdTd9q2cs
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Nhơn Trạch
Biên Hòa
Nhơn Trạch
Nhơn Trạch
13/10/2015
13/10/2015
46CN(60B.00046)
 
XemChép
nZMSqPMTmO
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
KCN Biên Hòa 2
KCN Biên Hòa 2 - Đầm Sen
KCN Biên Hòa 2
Đầm Sen
KCN Biên Hòa 2
18/10/2015
18/10/2015
270
 
XemChép
Otc61Ngpp1
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
Biên Hòa
Biên Hòa - Bến Tre
Trảng Dài
Bến Tre
Trảng Dài
18/10/2015
18/10/2015
35
 
XemChép
q4rd3Tg4bW
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
Biên Hòa
Biên Hòa - Long Khánh
Tỉnh Ủy
Long Khánh
Trảng Dài
17/10/2015
17/10/2015
29
 
XemChép
PT2kzcqmXg
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
Biên Hòa
Biên Hòa - Vũng Tàu
Trảng Dài
Vũng Tàu
Trảng Dài
17/10/2015
17/10/2015
29
 
XemChép
71252r4Z7Y
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
Biên Hòa
Biên Hòa - TP. Hồ Chí Minh
BV Đồng Nai
TP. Hồ Chí Minh
BV Đồng Nai
18/10/2015
18/10/2015
58
 
XemChép
M6Rwnq7jj3
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
Biên Hòa
Biên Hòa - Xuân Lộc
Trảng Dài
Xuân Lộc
Trảng Dài
18/10/2015
18/10/2015
29
 
XemChép
WRj3b8N1Wc
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh - Phan Thiết
TP. Hồ Chí Minh
Phan Thiết
TP. Hồ Chí Minh
17/10/2015
18/10/2015
29
 
XemChép
gRXWd9Z8OP
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh - Cẩm Mỹ
TP. Hồ Chí Minh
Cẩm Mỹ
TP. Hồ Chí Minh
18/10/2015
18/10/2015
29
 
XemChép
SMr9mfSQY3
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Quận Bình Tân
Tây Ninh
Quận Bình Tân
18/10/2015
18/10/2015
16
 
XemChép
SahZdejdWk
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
Biên Hòa
Biên Hòa - La gi
Biên Hòa
La Gi
Biên Hòa
18/10/2015
18/10/2015
29
 
XemChép
7s6TraM51R
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh - Long An
TP. Hồ Chí Minh
Long An
TP. Hồ Chí Minh
18/10/2015
18/10/2015
16
 
XemChép
5Tn261cPpY
Công ty TNHH DV DL Hoàng Hà D.L
Biên Hòa
Biên Hòa - Long Hải
Biên Hòa
Long Hải
Biên Hòa
17/10/2015
18/10/2015
138
 
XemChép
8Zsnd2jrO8
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
P. Bình Đa
P. Trảng Dài --> P. Tam Hiệp
P. Trảng Dài
P. Tam Hiệp
P. Bình Đa
17/10/2015
17/10/2015
45
 
XemChép
RYZ1pXjWYR
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
P. Bình Đa
Biên Hòa --> P. Hố Nai
Biên Hòa
P. Hố Nai
P. Bình Đa
18/10/2015
18/10/2015
90
 
XemChép
kXb2Naj4sx
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
P. Bình Đa
P. Bình Đa --> Mũi Né
P. Bình Đa
MŨi né
P. Bình Đa
18/10/2015
18/10/2015
45
 
XemChép
Sshjf7tqTS
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
P. Bình Đa
Biên Hòa --> Đầm Sen
Biên Hòa
Đầm Sen
P. Bình Đa
18/10/2015
18/10/2015
180
 
XemChép
wz5eORZ4y1
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
P. Bình Đa
Biên Hòa --> TP.HCM
Biên Hòa
TP.HCM
P. Bình Đa
17/10/2015
17/10/2015
45
 
XemChép
b9WqcgOWqt
HTX DVVT ô tô Định Quán
định quán
đi từ định quán đến bảo lộc và ngược lại
ba tầng , định quán
bảo lộc
ba tầng
17/10/2015
17/10/2015
29 người
 
XemChép
czjq9bg2jw
Công ty CP sản xuất TMDV Đồng Nai
định quán
định quán-biên hòa
định quán
biên hòa
định quán
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
39x2nq72pm
HTX DVVT ô tô Định Quán
Định quán
Định Quán- Biên Hòa
định quán
biên hòa
Định Quán
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
Y3OaRxh5Yb
Công ty CP sản xuất TMDV Đồng Nai
Định quán
Định Quán- Biên Hòa
định quán
biên hòa
Định Quán
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
pSbcsNM2pw
HTX DVVT ô tô Định Quán
Định quán
Định Quán- Biên Hòa
Định Quán
biên Hòa
Định Quán
17/10/2015
17/10/2015
16
 
XemChép
6ykYOzw4Q8
HTX DVVT ô tô Định Quán
Định quán
định quán - phước long bình phước
Định Quán
bình phước
Định Quán
18/10/2015
18/10/2015
29
 
XemChép
szN53a2aQx
HTX DVVT ô tô Định Quán
Định quán
Định quán - Biên Hòa
Định Quán
Biên Hòa
Định Quán
18/10/2015
18/10/2015
16
 
XemChép
ZStjsOZr29
Công ty CP sản xuất TMDV Đồng Nai
Định quán
định quán- tân phú
Định Quán
Tân Phú
Định Quán
18/10/2015
18/10/2015
15
 
XemChép
5fyYz9x3Xn
HTX DVVT ô tô Định Quán
Định quán
định quán- tân phú
Định Quán
Tân Phú
Định Quán
18/10/2015
18/10/2015
15
 
XemChép
SYZn65pYcn
HTX DVVT ô tô Định Quán
Định quán
định quán- tân phú
Định Quán
Tân Phú
Định Quán
18/10/2015
18/10/2015
15
 
XemChép
ZsS8gwxaay
HTX DVVT ô tô Định Quán
Định quán
định quán- TPHCM
Định Quán
TPHCM
Định Quán
18/10/2015
18/10/2015
16
 
XemChép
Y73sNNwMps
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Phú Yên
Biên Hòa
Phú yên
Phú yên
13/10/2015
13/10/2015
60B.02696 (29CN)
 
XemChép
Y9cfb8P8en
HTX DVVT Quyết Thắng
TPHCM
TPHCM đến Bình Dương
TPHCM
Bình Dương
Bình Dương
13/10/2015
13/10/2015
60B.00558 (29CN)
 
XemChép
6yMTMWZ4Sk
HTX DVVT Quyết Thắng
Định Quán
Định Quán đến Đồng Nai
Định Quán
Đồng Nai
Đồng Nai
15/10/2015
15/10/2015
60B.02893(40CN)
 
XemChép
bXhzeXq4PZ
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Rạch Giá
Biên Hòa
Rạch Giá
Rạch giá
15/10/2015
15/10/2015
60B.01880(29CN)
 
XemChép
9xS3WOdQaR
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Bình Dương
Biên Hòa
Bình Dương
Bình Dương
15/10/2015
15/10/2015
60S.5162 (15CN)
 
XemChép
pZpMpNWa79
HTX DVVT Quyết Thắng
Vĩnh Cửu
Vỉnh Cửu đến TPHCM
Vĩnh Cửu
TPHCM
TPHCM
14/10/2015
14/10/2015
60N.5149 (16CN)
 
XemChép
gmQngZTcxp
HTX DVVT Quyết Thắng
Biên Hòa
Biên Hòa đến Bình Dương
Biên Hòa
Bình Dương
Bình Dương
16/10/2015
16/10/2015
60S.3419(29CN)
 
XemChép
Trang  Đầu tiên Trước Tiếp theo Cuối cùng  của 588
     Trường 1 đến 60 của 35256
Thêm  

 

 Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Đồng Nai